Rada Nadzorcza

Przewodniczący: 

dr inż. Tadeusz Bogacz

Wiceprzewodniczący: 

dr Tomasz Bogacz

 

Członkowie:

Leszek Krawczyk 
Krzysztof Kura

 

Sekretarz: 

mgr Marek Legutko