Efekty środowiskowe

Efekty projektu unijnego

Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji projektu WKP_1/2.4.1/3/2005/11/80 pn.: „Dostosowanie instalacji przygotowania mas formierskich i stanowisk oczyszczania odlewów do wymagań pozwolenia zintegrowanego w METALODLEW SA w Krakowie”

Pobierz:

Nakłady na ekologię za lata 1996-2013

Nakłady finansowe poniesione przez METALODLEW SA na realizację działań w zakresie ochrony środowiska 
za lata 1996-2013 (tys. zł)

Pobierz:

Emisja zanieczyszczeń gazowych za lata 1996-2013

Wskaźnik emisji zanieczyszczeń gazowych wprowadzonych do powietrza na jednostkę produkcji 
za lata 1996-2013 (kg/tonę)

Pobierz:

Emisja zanieczyszczeń pyłowych za lata 1996-2013

Wskaźnik emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza na jednostkę produkcji 
za lata 1996-2013 (kg/tonę)

Pobierz: