Kontrola jakości

Wykonujemy następujące badania:

  • próba rozciągania metali,
  • próba udarności metali,
  • pomiary twardości metali,
  • badanie składu chemicznego metali,
  • badania nieniszczące odlewów metodami: VT, PT, MT, UT, RT.

Badania nieniszczące wykonuje personel certyfikowany wg PN-EN ISO 9712 (Level 2).