Dla Akcjonariuszy

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Kraków, dnia 15 stycznia 2021 r.

Szanowny Akcjonariuszu!

Stosownie do wprowadzonego ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) obowiązku dematerializacji akcji METALODLEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) wyjaśnia, że niezbędne jest przeprowadzenie procedury zastąpienia dokumentów akcji przez ich zarejestrowanie w prowadzonym w formie elektronicznej rejestrze akcjonariuszy.

Podmiotem, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy jest wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki Dom Maklerski Navigator S.A.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., Spółka niniejszym dokonuje piątego wezwania wszystkich Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów posiadanych akcji.

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 - 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym Akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji. Spółka zobowiązana jest dokonać wezwania pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informacja o wezwaniu zostanie udostępniona na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.


Z wyrazami szacunku
Zarząd Metalodlew SA

 

 
 
 
 

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Kraków, dnia 15 grudnia 2020 r.

Szanowny Akcjonariuszu!

Stosownie do wprowadzonego ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) obowiązku dematerializacji akcji METALODLEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) wyjaśnia, że niezbędne jest przeprowadzenie procedury zastąpienia dokumentów akcji przez ich zarejestrowanie w prowadzonym w formie elektronicznej rejestrze akcjonariuszy. 

Podmiotem, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy jest wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki Dom Maklerski Navigator S.A. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., Spółka niniejszym dokonuje czwartego wezwania wszystkich Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów posiadanych akcji. 

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 - 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym Akcjonariuszowi. 

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji. Spółka zobowiązana jest dokonać wezwania pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informacja o wezwaniu zostanie udostępniona na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.


Z wyrazami szacunku
Zarząd Metalodlew SA

 

 
 
 
 

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Kraków, dnia 19 listopada 2020 r.

Szanowny Akcjonariuszu!

Stosownie do wprowadzonego ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) obowiązku dematerializacji akcji METALODLEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) wyjaśnia, że niezbędne jest przeprowadzenie procedury zastąpienia dokumentów akcji przez ich zarejestrowanie w prowadzonym w formie elektronicznej rejestrze akcjonariuszy.

Podmiotem, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy jest wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki Dom Maklerski Navigator S.A.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., Spółka niniejszym dokonuje trzeciego wezwania wszystkich Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów posiadanych akcji.

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 - 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym Akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem do złożenia dokumentów akcji. Spółka zobowiązana jest dokonać wezwania pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informacja o wezwaniu zostanie udostępniona na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.


Z wyrazami szacunku
Zarząd Metalodlew SA

 

 
 
 
 

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Kraków, dnia 22 października 2020 r.

Szanowny Akcjonariuszu! 

Stosownie do wprowadzonego ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) obowiązku dematerializacji akcji METALODLEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) wyjaśnia, że niezbędne jest przeprowadzenie procedury zastąpienia dokumentów akcji przez ich zarejestrowanie w prowadzonym w formie elektronicznej rejestrze akcjonariuszy.

Podmiotem, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy jest wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki Dom Maklerski Navigator S.A.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., Spółka niniejszym dokonuje drugiego wezwania wszystkich Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów posiadanych akcji.

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 - 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym Akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem do złożenia dokumentów akcji. Spółka zobowiązana jest dokonać wezwania pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informacja o wezwaniu zostanie udostępniona na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.


Z wyrazami szacunku
Zarząd Metalodlew SA

 

 
 
 
 

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Kraków, dnia 29 września 2020 r.


Szanowny Akcjonariuszu!

Stosownie do wprowadzonego ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) obowiązku dematerializacji akcji METALODLEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) wyjaśnia, że niezbędne jest przeprowadzenie procedury zastąpienia dokumentów akcji przez ich zarejestrowanie  w prowadzonym w formie elektronicznej rejestrze akcjonariuszy.

Podmiotem, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy jest wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki Dom Maklerski Navigator S.A.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., Spółka niniejszym dokonuje pierwszego wezwania wszystkich Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów posiadanych akcji.

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 - 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym Akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji. Spółka zobowiązana jest dokonać wezwania pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informacja o wezwaniu zostanie udostępniona na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.


Z wyrazami szacunku
Zarząd Metalodlew SA

 

 

 

METALODLEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

Sąd rejestru: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
Nr KRS 0000071401, Nr REGON 350649005, Nr NIP 6780035737
kapitał zakładowy 829.340,00 zł (opłacony w całości)