Polityka zatrudnienia METALODLEW SA

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest dla METALODLEW SA kluczowym zagadnieniem, od którego w dużej mierze zależy budowanie rynkowej przewagi konkurencyjnej.

Celem Spółki w zakresie zarządzania personelem jest stworzenie systemu pracy opartego na wysokiej efektywności, poprzez:

  • zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację celów Spółki,
  • inwestowanie w ich rozwój,
  • motywowanie do osiągania wysokich efektów.

Dążymy do posiadania w swoich zasobach specjalistycznej i dobrze wykwalifikowanej kadry, która wiąże możliwości awansu zawodowego z rozwojem firmy. Osiągamy to poprzez pozyskiwanie odpowiednich pracowników, właściwą identyfikację ich kompetencji oraz ukierunkowanie i rozwój zawodowy.

Metody zarządzania zasobami ludzkimi, które wdrażamy i wykorzystujemy, to:

  • system ocen pracowników,
  • system szkoleń oraz ocena efektywności szkoleń,
  • ocena zadowolenia pracowników,
  • planowanie ścieżek kariery zawodowej dla kadry rezerwowej.

Nasz system motywacyjny to podmiotowe traktowanie człowieka oraz systemowe podejście do jego funkcjonowania i rozwoju w firmie, z uwzględnieniem zasad równych szans dla kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia, rozwoju i awansu zawodowego.

Wspieramy naszych pracowników w realizacji ambicji zawodowych, dbając o przy tym o wzrost ich satysfakcji z pracy w METALODLEW SA.