Polityka Zintegrowanego Sytemu Zarządzania Grupy Metalodlew

Grupa Metalodlew jest organizacją czterech spółek, dysponujących nowoczesnymi technologiami i technikami produkcji, wytwarzających wysokiej jakości odlewy staliwne, żeliwne i z metali nieżelaznych, w tym wyroby artystyczne.

Procesy produkcyjne przebiegają w warunkach przyjaznych środowisku oraz bezpiecznych dla wykonawców. Wszystkie działania prowadzone są w warunkach nadzorowanych, zapewniających zgodność z wymaganiami naszych klientów oraz przepisami prawnymi.

Dla utrzymania wysokiego poziomu zadowolenia naszych klientów i spełnienia wszystkich wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm PN–EN ISO 9001:2015, PN–EN ISO 14001:2015, PN–N-18001:2004 oraz wymagania załącznika i pkt. 4.3. Dyrektywy 97/23/WE i przepisów technicznych AD 2000 W0.

W naszych działaniach i procesach dążymy do stałej poprawy wpływów na środowisko oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednocześnie zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia kwalifikacji i świadomości naszych pracowników odnośnie wpływu wykonywanej pracy na jakość wyrobu i zadowolenie klienta, jak również na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Wysoka świadomość pracowników i zapewnione środki dla realizacji celów jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawa ciągłego doskonalenia wyników procesów oraz skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przyczynia się to również do zapobiegania wypadkom przy pracy oraz zanieczyszczeniom w środowisku.

Naszą politykę realizujemy w oparciu o następujące cele strategiczne:

  1. Zapewnienie ciągłego rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  2. Utrzymanie zrównoważonego rozwoju Grupy Metalodlew uwzględniając potrzeby klienta, pracowników, wymagania prawne oraz wskaźniki dotyczące środowiska,
  3. Ciągłe doskonalenie skuteczności działań odnośnie jakości wyrobów, eliminowania zanieczyszczeń w środowisku, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  4. Optymalizacja działalności Grupy Metalodlew w aspekcie ekonomicznym i utrzymanie wysokiej pozycji grupy wśród producentów odlewów jednostkowych.

Nasza polityka jest dostępna opinii publicznej oraz uzgadniania z pracownikami. dla realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, celów jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy są zapewnione niezbędne zasoby.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansów i Zakupów
METALODLEW SA

Dariusz Iskra