Rada Nadzorcza

Przewodniczący: 

dr inż. Tadeusz Bogacz

Wiceprzewodniczący: 

dr Tomasz Bogacz 

Członkowie:

Leszek Krawczyk  

Sekretarz: 

mgr Marek Legutko