Spółki

Metalodlew SA - spółki

Metalodlew SA

Odlewnie: staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych. Odlewnia artystyczna. Modelarnia.

Dane teleadresowe
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
www.metalodlew.pl

Tel.: +48 12 688 71 00
Fax: +48 12 688 71 05
mail: info@metalodlew.pl

Kapitał zakładowy: 829 340,00 zł opłacony w całości

Zarząd:
Dariusz Iskra – Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Łukasz Bronik – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Produkcji Technologii i Rozwoju

Prokurent:
Katarzyna Cader – Główny Księgowy
Monika Podkowa – Z-ca Głównego Księgowego
 

KRS: Firma zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000071401
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS
NIP: PL 678-00-35-737
Regon: 350649005

Konto: 
Santander Bank Polska SA: 40 1090 2053 0000 0001 2160 7812
Santander Bank Polska SA: PL26 1090 2053 0000 0001 2160 7870
SWIFT: WBKPPLPP

 
Audytor: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.
 

Metalodlew Art-Kolor Sp. z o.o.

Metalodlew Art-Kolor Sp. z o.o.

Odlewnia artystyczna. Odlewnia metali nieżelaznych.

Dane teleadresowe
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
www.metalodlew.pl

Tel.: +48 12 688 71 00
Fax: +48 12 688 71 05
mail: info@metalodlew.pl

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Zarząd:
Maciej Balicki - Prezes Zarządu

KRS: Firma zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000167281
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS
NIP: 678-28-92-256
Regon: 356728562

Konto: 
BANK PKO BP
52 1020 2892 0000 5602 0516 9422

 

Metalodlew Serwis Sp. z o.o.

Obróbka mechaniczna. Utrzymanie ruchu. Modelarnia.

Dane teleadresowe
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
www.metalodlew.pl

Tel.: +48 12 688 71 00
Fax: +48 12 688 71 05
mail: serwis@metalodlew.pl

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Zarząd:
Jacek Nycz - Prezes Zarządu
Jacek Winiarczyk - Wiceprezes Zarządu

KRS: Firma zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000258764
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS
NIP: PL 678-29-81-988
Regon: 120261414

Konto: 
BANK PKO BP
43 1020 2892 0000 5102 0525 0339