Pamiątkowa statuetka dla Kardynała S. Dziwisza

Pamiątkowa statuetka dla Kardynała S. Dziwisza

W dniu 23 stycznia 2006 r., przedstawiciele Bractwa Dzwonników na Wawelu w osobach M. Bihorski, A. Bochniak, T. Bogacz, i R. Frankowicz, złożyli wizytę Metropolicie krakowskiemu Arcybiskupowi Stanisławowi Dziwiszowi.

Ksiądz Metropolita został uhonorowany okolicznościowym medalem Bractwa, natomiast Bracia Dzwonnicy zostali obdarowani srebrnym, jubileuszowym medalem wybitym z okazji XXV rocznicy pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II. Podczas rozmowy, dotyczącej historii powołania do życia Bractwa oraz jego celów związanych z posługą dla Katedry Wawelskiej, Starszy Bractwa zwrócił się do Jego Eminencji z prośbą aby Ksiądz Arcybiskup zechciał przyjąć Honorowe członkostwo stowarzyszenia. Propozycja została przyjęta i w dniu 16 kwietnia 2006 r. nastąpiła uroczystość w Skarbcu Katedralnym na Wawelu w obecności biskupów pomocniczych Archidiecezji Krakowskiej i księdza Infułata Janusza Bielańskiego, podczas której wręczono pierwszą Złotą Odznakę z przynależnym Honorowym Dyplomem członka Bractwa Dzwonników Zygmunta na Wawelu Jego Eminencji Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Ponadto Bracia Dzwonnicy przekazali jako symbol swojej posługi statuetkę Dzwonu Zygmunta, zaprojektowaną przez artystę rzeźbiarza Karola Badynę tak jak wspomniany okolicznościowy medal, a które wykonane zostały w krakowskiej firmie Metalodlew SA.

Wróć