Plac Bohaterów Getta

Plac Bohaterów Getta

Metalodlew SA przestał kojarzyć się już z produkcją tylko odlewów dla różnych gałęzi przemysłowych, ale zaczął być postrzegany jako miejsce gdzie wykonuje się wiele innych produktów rynkowych m.in. te najbardziej elitarne, stanowiące dziedzictwo kultury narodowej.

Ogłoszony w 2003 roku przez gminę miasta Kraków konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie placu Bohaterów Getta wygrali krakowscy architekci Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak. Autorzy projektu zainspirowali się opisem z książki Tadeusza Pankiewicza ( jedynego Polaka mieszkającego w getcie, aptekarza z apteki „Pod Orłem”) - który opowiada o stosach mebli w tym krzeseł, pozostawionych na placu przez służby komisji porządkowej opróżniające budynki po mieszkańcach getta. Wykonane przez Metalodlew SA zgodnie z projektem krzesła, są bardzo proste, ustawione zostaną na placu co kilka metrów nie zawsze regularnie, mają upamiętnić historię tego miejsca, nawiązując do tragicznego losu żydowskich mieszkańców Krakowa, po których zostały porzucone meble.

Inwestycja, jaką jest remont placu Bohaterów Getta realizowana jest przez konsorcjum krakowskich firm Budostal-5 SA oraz RDM Śródmieście. Metalodlew SA otrzymał zamówienie na wykonanie elementów odlewany z brązu (krzesła) oraz żeliwa (płyty), jako podwykonawca, w wyniku przetargu organizowanego przez głównego wykonawcę remontu placu. Gipsowe modele krzeseł wykonał krakowski rzeźbiarz Karol Badyna, który od lat współpracuje z Metalodlew SA..70 sztuk krzeseł (w tym 33 krzesła wysokie - ~ 1,5 m wysokości; 37 krzeseł niskich: ~ 1,2 m wysokości), które są ustawione na Placu Bohaterów Getta , zostały wykonane z brązu (gatunek materiału BK 331 ). Dostarczone modele gipsowe podzielono na mniejsze elementy, które zostały zaformowane w masie syntetycznej bentonitowej oraz mułku formierskim. Tak przygotowane formy zostały zalane brązem . Odlane elementy po ich wybiciu z form zostały wypiaskowane, poddane oczyszczaniu ręcznemu z pozostałości masy formierskiej i zalewek, oraz połączone technologią spawania. Powierzchnia odlewu, dla osiągnięcia zamierzonego efektu artystycznego została patynowana, a na koniec krzesła zostały wywoskowane, czyli pokryte warstwą ochronną. Odlewy krzeseł wykonywane są z materiału BK331 ( brąz krzemowo-cynkowo-manganowy). Brąz ten charakteryzuje się wyższą odpornością na korozję niż brązy cynowe, ponieważ dodatek manganu podwyższa jego antykorozyjne właściwości. Brąz ten odporny jest również na obciążenia zmienne, uderzeniowe i ścieranie. Uroczyste otwarcie Placu Bohaterów Getta nastąpiło w dniu 08 grudnia 2005 r.

Wróć