Pomnik Prof. Stanisława Hadyny

Pomnik Prof. Stanisława Hadyny

W Odlewni Artystycznej Metalodlew powstał kolejny pomnik odlany z brązu przedstawiający postać Prof. Stanisława Hadyny. Stanisław Hadyna był polskim kompozytorem, dyrygentem, muzykologiem.

Przez wiele lat kierował Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”, którego był założycielem. 

Brązowa postać Profesora siedzącego na krzesełku została zamocowana na widowni amfiteatru w Wiśle. Uroczyste odsłonięcie pomnika, jak i otwarcie zmodernizowanego amfiteatru odbyło się się w dniu 5 czerwca br. który od tego dnia nosi imię Profesora Stanisława Hadyny. 

Realizacja pomnika, na zlecenie Urzędu Miasta Wisły przeprowadzona została w oparciu o model gipsowy wykonany na podstawie projektu autorstwa krakowskiego artysty rzeźbiarzy Marka Maślańca ( autora min.: pomnika Kazimierza Wielkiego, Leśniczanki
znajdujących się w Niepołomicach, pomnika Górnika zamontowany w fontannie w Parku Kingi na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”). 

Gipsowy model pomnika posłużył do odlania postaci Profesora w brązie. Odlane elementy pomnika zostały ręcznie oczyszczone, oraz ręcznie cyzelowane w celu uwypuklenia szczegółów takich, jak np.: rysy twarzy, dłonie, elementy ubioru. Powierzchnię odlewu patynowano dla osiągnięcia końcowego efektu artystycznego, a na koniec pomnik został pokryty warstwą ochronną wosku. 

Odlew pomnika mierzy ok.1,5 metra wysokości i waży prawie 200 kg.

Wróć