Kolejny pomnik z Krakowskiej Odlewni Artystycznej Metalodlew SA Św. Józef Kalasancjusz

Kolejny pomnik z Krakowskiej Odlewni Artystycznej Metalodlew SA Św. Józef Kalasancjusz

W dniu 1 czerwca b.r. w przed budynkiem Publicznego Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie, odbędą się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Św. Józefa Kalasancjusza – patrona szkół chrześcijańskich.

Jest to kolejny pomnik, który powstał w Krakowskiej Odlewni Artystycznej Metalodlew SA.

Realizacja pomnika Św. Kalasancjusza, przeprowadzona została w oparciu o model styropianowy wykonany na podstawie projektu autorstwa Jesusa Ruiz, pijara, obecnie proboszcza parafii pijarskiej w hiszpańskiej miejscowości Pamplonie. Jego rzeźby znaleźć można w takich krajach, jak Japonia, Chile, Argentyna, Costa Rica, Nikaragua, Dominikana, Hiszpania. Inspiracji do projektu pomnika autor, szukał w życiu i społecznej działalności Św. Józefa Kalasancjusza. Święty Kalasancjusz (1557-1648) urodził się w Hiszpanii w Królestwie Aragonii. 1583 roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską. W 1592 roku po obronie doktoratu z teologii wyruszył do Rzymu. Tam w biednych dzielnicach Wiecznego Miasta na Zatybrzu, spotkał pochodzące z ubogich rodzin dzieci, pozbawionych możliwości uczenia się. Józef wierzył, że gdyby ludzie ci otrzymali wykształcenie , zmieniłoby to ich życie. W zakrystii kościoła Św. Doroty otworzył pierwszą w Europie bezpłatną szkołę publiczną. Uczęszczały do niej zarówno dzieci biedne, jak i te pochodzące z bogatych rodzin, różnych wyznań, narodowości i kultur. Zdobywając nowych współpracowników, Św. Kalasancjusz założył zgromadzenie kleryków regularnych dla szkół pobożnych, zwanego pijarami.

Dzieła autora rzeźby, Jesusa Ruiz mają charakter symboliczny, nie realistyczny. Dlaczego? Sam autor mówi: „Kalasancjusz był nauczycielem – wychowawcą. W dziele wychowania starał się odkryć w dziecku dobro, które w nim jest, wyzwolić się temu dobru. Jednocześnie miał świadomość, że ten proces nigdy się nie kończy. Człowiek wciąż się rozwija, odkrywa w sobie tajemnicę. Czyniąc symboliczne wyobrażenia ukazuję, że ten proces stawania się człowiekiem wciąż trwa, dopiero u samego kresu nabiera się tych doskonałych rysów, które osiągnął Kalasancjusz u końca swej drogi. Człowiek wciąż musi się przemieniać, wzrastać, wciąż się zmienia”.

Pomnik został usytuowany na cokole, przed głównym budynkiem Gimnazjum.

Również zamontowana na cokole pamiątkowa tablica, której treść brzmi : „.......Jeśli od najmłodszych lat będzie się starannie wychowywać dzieci w pobożności i nauce, niewątpliwie można się spodziewać szczęśliwego biegu całego ich życia ....” – powstała w odlewni artystycznej Metalodlew Art-Kolor.

W Metalodlew SA realizowane jest wiele ciekawych i spektakularnych projektów . Odlewnia na stałe współpracująca z artystami rzeźbiarzami i konserwatorami zabytków, wykonuje odlewy sztukateryjne, kopie dzieł sztuki, medale okolicznościowe, tablice pamiątkowe i informacyjne, pomniki, popiersia., jak również projekty oraz modele odlewów artystycznych.

Wykonując profesjonalnie pomnik, Metalodlew SA po raz kolejny potwierdził swoją wysoką pozycję na rynku produkcji odlewów stanowiących wkład w historię narodu oraz dziedzictwo kultury narodowej.

Przegląd Odlewnictwa nr 6/2005

Wróć