Wielkie Dzieło z miedzi

Wielkie Dzieło z miedzi

W krakowskiej spółce Metalodlew Art-Kolor we współpracy z Instytutem Odlewnictwa opracowano i wdrożono technologię wytwarzania wielkogabarytowych wysokojakościowych odlewów ze stopów miedzi.

Chodzi tu o ciężkie odlewy o masie sięgającej nawet kilku ton, które znajdują potem zastosowanie m.in. w przemyśle stoczniowym, energetycznym i metalurgicznym.
Realizując projekt celowy, w spółce przeprowadzono próbne wytopy stopów miedzi z zastosowaniem nowego rodzaju wyłożeń ogniotrwałych oraz rafinacji i modyfikacji ciekłego metalu, wykonano serię testowych odlewów z wykorzystaniem opracowanej technologii oraz przygotowano instrukcje przemysłowe opisujące wdrożoną technikę wytwarzania. W rezultacie opracowano skład mas formierskich i rdzeniowych wiązanych chemicznie, dobrano specjalne pokrycia ochronne oraz stworzono optymalną technologię zalewania i zasilania odlewów z wykorzystaniem komputerowych technik symulacyjnych.
Wdrożona technologia produkcji umożliwia wytwarzanie wielkogabarytowych odlewów ze stopów miedzi ( do 20 t w ciągu roku ) głównie z brązu cynowo-cynkowo-ołowiowego i aluminiowo-żelazowo-manganowego.

Cały projekt kosztował prawie 250 tys. zł, w tym na badania stosowane i prace rozwojowe wydano 203 tys. zł. Poniesiona nakłady szybko przyniosły efekty. W ub. r. wartość przychodów ze sprzedaży odlewów wykonanych dzięki nowej technologii produkcji wyniosła ponad 215 tys. zł. Zdecydowanie poprawiła się jakość produkcji, dzięki czemu w marcu br. w spółce wdrożono system jakości ISO 9001 i ISO 14001. Są też efekty ekologiczne – skrócił się czas suszenia form przed ich zalaniem, zmniejszyła się więc emisja zanieczyszczeń do powietrza. poprawiono również warunki pracy, ponieważ wprowadzając masy samoutwardzalne, udało się częściowo wyeliminować operację zagęszczania masy z użyciem ubijaków pneumatycznych.

Spółka przewiduje, że efektywne wykorzystanie wyników projektu poprawi jej pozycje konkurencyjną na rynku odlewów jednostkowych ze stopów miedzi oraz umożliwi pozyskanie nowych kontraktów na wyroby o wysokich wymaganiach jakościowych.

Zdjęcie: Odlew tulei z materiału BA1032 o masie 2900 kg wykonany przy zastosowaniu wdrożonej technologii mas chemoutwardzalnych alkalicznych

Przegląd Techniczny nr 12/2006 z dnia 11.06.2006 r.

Wróć