Przetargi - archiwum

Dostawa elektrod spawalniczych firmy ESAB oraz METALWELD

Ogłoszenie METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie - ul. Ujastek 1 - w sprawie zapytania ofertowego na dostawę elektrod spawalniczych firmy ESAB oraz METALWELD.

więcej...

Wykonanie prac naprawczych i modernizacyjnych poszycia dachowego na obiekcie Odlewnia Staliwa hala Oczyszczalni

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 1, NIP 678-00-35-737, Regon 350649005, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 71401, kapitał zakładowy: 622.000 zł, w całości opłacony, zwana dalej „Organizatorem”,

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na realizację zamówienia pt.:

Wykonania prac naprawczych i modernizacyjnych poszycia dachowego
na obiekcie Odlewnia Staliwa hala Oczyszczalni
w METALODLEW SA przy ul. Ujastek 1 w Krakowie.

więcej...

Catering

Spółki: METALODLEW SA, METALODLEW ART- KOLOR Sp. z o.o., METALODLEW- ŻELIWO Sp. z o.o.,
zapraszają zainteresowane podmioty do składania ofert na:

przygotowywanie we własnej jednostce gastronomicznej i dostawę własnym transportem oraz wydawanie w siedzibie wyżej wymienionych Spółek w Krakowie, ul. Ujastek 1 (teren ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie; wjazd bramą numer 1) uprawnionym pracownikom Spółek, gotowych do natychmiastowego spożycia posiłków ...

więcej...

Adaptacja istniejącego pomieszczenia w hali Obiektu Odlewnia Żeliwa ob. 62 dla potrzeb laboratorium wraz z przeniesieniem maszyn i urządzeń

Ogłoszenie

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 1, NIP 678-00-35-737, Regon 350649005, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 71401, kapitał zakładowy: 622.000 zł, w całości opłacony, zwana dalej „Organizatorem”,

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na realizację zamówienia pt.:
„Adaptacja istniejącego pomieszczenia w hali Obiektu Odlewnia Żeliwa ob. 62 dla potrzeb laboratorium wraz z przeniesieniem maszyn i urządzeń z dotychczasowego pomieszczenia w METALODLEW SA przy ul. Ujastek 1 w Krakowie.

więcej...

Ogłoszenie - Dostawa elektrod spawalniczych

Ogłoszenie

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie - ul. Ujastek 1 w sprawie zapytania ofertowego na dostawę elektrod spawalniczych firmy ESAB oraz METALWELD.

METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie - ul. Ujastek 1 prosi zainteresowane firmy o przesyłanie do dnia 31.01.2013 r. ofert na dostawę niżej wymienionych elektrod spawalniczych.

  • EB 146 ø 4
  • EB 146 ø 5
  • EŻM ø 4
  • EA 146 ø 5
  • EVB 50 ø 4
  • EVB 50 ø 5
  • EŻFeNi ø 3,2
  • EŻFeNi ø 4

 

więcej...

Zagospodarowanie odpadów – trocin z obróbki drewna

Ogłoszenie

METALODLEW-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 1, NIP 678-29-81-988, Regon 120261414, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 258764, kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości opłacony, zwana dalej „Organizatorem”, 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na realizację zamówienia pt.:

Zagospodarowanie odpadów – trocin z obróbki drewna 
na terenie METALODLEW-SERWIS Sp. z o.o. przy ul. Ujastek 1 w Krakowie. 

1. Przedmiot przetargu obejmuje: składowanie (kontenery), transport i wywóz odpadu o kodzie 03 03 01 zawierającego trociny, drobne kawałki drewna, pochodzące z obróbki drewna, sporadycznie: gwoździe, wkręty. 

W razie dodatkowych zapytań prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 609-530-485.

więcej...