Przemysł kolejowy

Sprzęg samoczynny

Staliwo stopowe - 165kg
Staliwo stopowe - 165kg

Element rozjazdu kolejowego

Staliwo wysokomanganowe - 1250 kg
Staliwo wysokomanganowe - 1250 kg

Element rozjazdu kolejowego

Staliwo wysokomanganowe - 1650 kg
Staliwo wysokomanganowe - 1650 kg