Przemysł mineralny i wydobywczy

stożek

staliwo wysokomanganowe – 4 850 kg
staliwo wysokomanganowe – 4 850 kg

wykładzina kruszarki

staliwo wysokomanganowe – 265 kg
staliwo wysokomanganowe – 265 kg

ogniwo gąsienicy

staliwo wysokomanganowe – 620 kg
staliwo wysokomanganowe – 620 kg

płyta krusząca

staliwo wysokomanganowe – 1 250 kg
staliwo wysokomanganowe – 1 250 kg

płyta sitowa

staliwo wysokomanganowe – 585 kg
staliwo wysokomanganowe – 585 kg

wahadło kruszarki

staliwo stopowe – 3 860 kg
staliwo stopowe – 3 860 kg