Możliwości techniczne

Projektowanie technologii odlewania

Projektowanie technologii odlewania zarówno dla odlewów staliwnych jak i żeliwnych wspomagane jest oprogramowaniem typu CAD 3D ( SolidEdge ST5 oraz Autodesk Inventor 2012), a skuteczność zaprojektowanych technologii weryfikowana jest przy użyciu najnowszej wersji oprogramowania Magmasoft wyposażonej w moduły do symulacji zalewania, krzepnięcia oraz rozkładu naprężeń w odlewach staliwnych i żeliwnych, a także w moduł do  prognozowania własności wytrzymałościowych odlewów żeliwnych.

Odlewy staliwne

Posiadamy doświadczenie w produkcji odlewów ze staliw węglowych, nisko i wysokostopowych o ciężarze jednostkowym do 15Mg i zawartością węgla powyżej 0,1%. W przypadku odlewów staliwnych z zawartością węgla poniżej 0,07%, jesteśmy w stanie wykonać odlewy o ciężarze jednostkowym do 4Mg.

Staliwo wytapiane jest w elektrycznych piecach łukowych o pojemności 8,5Mg każdy oraz w indukcyjnym piecu dwutyglowym o pojemności 1Mg każdy. Dodatkowo posiadamy możliwość obróbki pozapiecowej metalu polegającej na przedmuchiwaniu ciekłego staliwa argonem.

Formy i rdzenie wykonywane są w technologii alkalicznych mas fenolowych utwardzanych estrami przy użyciu mieszarko-nasypywarek ciągłej pracy.

Obróbkę cieplną odlewów wykonujemy w trzech piecach sterowanych komputerowo w zależności od gatunku materiału i wymagań klienta. Maksymalne wymiary elementów obrabianych cieplnie wynoszą 5,8 x 3,1 x 1,8 m.

Odlewy żeliwne

Wykonujemy odlewy z żeliwa szarego o masie do 30Mg i z żeliwa sferoidalnego o maksymalnym ciężarze jednostkowym do 25Mg.

Żeliwo wytapiane jest w piecu indukcyjnym dwutyglowym średniej częstotliwości firmy Otto Junker o pojemności każdego z tygli 12Mg oraz w piecu indukcyjnym sieciowej częstotliwości o pojemności tygla 2,5Mg.

Formy i rdzenie wykonywane są w technologii mas furanowych na bazie regeneratu piasku kwarcowego przy użyciu mieszarko-nasypywarek ciągłej pracy.

Odlewy z metali nieżelaznych

Posiadamy doświadczenie w produkcji odlewów z takich stopów metali nieżelaznych jak brązy i mosiądze, a także w wylewaniu stopów łożyskowych.

Metale nieżelazne wytapiamy w piecach indukcyjnych 2-tyglowych o pojemnościach 1 t oraz 50 i 100 kg. Używany jest również elektryczny piec oporowy o pojemności 200 kg.

Formy i rdzenie wykonywane są w technologii mas naturalnych, a także dysponujemy technologią traconego wosku.

Obróbka mechaniczna odlewów