Projekt 2009 - 2012

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt nr: UDA-POIG.04.04.00-12-006/09-00

Projekt o nazwie:
"Uruchomienie nowej linii produkcyjnej do wytwarzania wysokojakościowych
odlewów żeliwnych
o podwyższonych parametrach jakościowych"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4 - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Całkowity koszt realizacji projektu: 29 456 900 PLN
Wielkość dofinansowania: 11 800 000 PLN
Okres realizacji projektu: czerwiec 2009 – lipiec 2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacja o projekcie

W dniu 28 października 2009 roku spółka METALODLEW SA podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę Nr UDA-POIG.04.04.00-12-006/09-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Uruchomienie nowej linii produkcyjnej do wytwarzania wysokojakościowych odlewów żeliwnych o podwyższonych parametrach jakościowych".

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym i 4 Osi Priorytetowej – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Podstawowymi celami Projektu są:

  • uruchomienie nowoczesnej kompleksowej linii produkcyjnej pozwalającej na produkcję jednostkowych wielkogabarytowych odlewów żeliwnych, składającej się z topialni indukcyjnej, stanowiska do wybijania i regeneracji zużytej masy, stanowiska oczyszczania odlewów oraz centrum obróbczego sterowanego numerycznie,
  • poprawa jakości odlewów oraz ograniczenie kosztów ich wytwarzania poprzez zakup systemu do komputerowego opracowania całościowych projektów technologicznych dla odlewów o dużej masie,
  • zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności procesu wytwarzania odlewów,
  • ograniczenie negatywnego wpływu spółki na środowisko naturalne.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
znajdują się na stronie: www.konkurencyjnosc.gov.pl

 

Projekt 2006

Projekt o nazwie:
"Dofinansowanie instalacji przygotowania mas formierskich i stanowisk oczyszczania odlewów do wymagań pozwolenia zintegrowanego w Metalodlew SA w Krakowie

Wartość projektu: 1 457 000 zł
Wartość dofinansowania: 582 800 zł
Okres realizacji projektu: czerwiec 2006 - grudzień 2006 

Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Szczegółowe informacje o Programie Konkurencyjność znajdują się na stronie: www.konkurencyjnosc.gov.pl