Produkty

Wykonujemy odlewy żeliwne, staliwne i z metali nieżelaznych, jednostkowe, małoseryjne, formowane ręcznie w formach piaskowych o masie zależnej od konstrukcji technologicznej j.n. :

  • odlewy staliwne o masie do 15 000 kg
  • odlewy żeliwne o masie do 25 000 kg
  • odlew z brązu i mosiądzu
  • panwie wylewane stopami łożyskowymi
  • oferujemy pełny zakres obróbki cieplnej i mechanicznej
  • posiadamy własną modelarnię, w której wykonujemy modele z drewna, tekstolitu lub żywicy
  • oferujemy pełny zakres badań metali i odlewów

 

W odlewni artystycznej wykonujemy pomniki, kopie dzieł sztuki, tablice pamiątkowe, tablice informacyjne
oraz medale okolicznościowe.